Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg- från Lärandets Idéhistoria, programserie från UR

http://urplay.se/Produkter/183747-Larandets-idehistoria-Dylan-Wiliam-om-larandets-vitala-verktyg

Metodikfilm med Dylan William, känd för de flesta vid det här laget. Det finns mycket att hitta med Dylan William på Youtube men en bra sak med den här versionen är att den är textad på svenska, vilket gör det lättare för de som har det lite svårare att hänga med engelskan.
pdfikonPdf – skolans ledningsstruktur
Vidare uppskattar jag de avsnitt mellan visningarna av undervisningssituationer där han utvecklar och kopplar det teoretiska resonemanget till de metodikval han förespråkar.

Är man mer intresserad av att få reda på mer om bakgrunden till de numera så väl kända glasspinnarna, färgade kopparna så rekommenderar jag att man ser hela filmen.

Följande avsnitt nedan är mina favoriter om man inte ser hela filmen. De är mer inriktade på teorierna bakom metoderna.

00:00 tom 04:20– där Williams pratar om hur snabba och återkommande förändringar på politisk nivå påverkar förutsättningar för lärare att utföra sitt uppdrag.

22:40-24:00 William utvecklar här sin syn på bedömning. Jag gillar framförallt referensen till hur vi bedömer någons arbete inför en doktorering; en fråga, ett svar – enkelt och komplext i ett men alla förstår och lär.

27:10-28:15 – Den sista minuten ger Williams sin syn på kreativitet och nyfikenhet – inte som enskilda entiteter utan som det för honom självklara svaret på frågan om varför och vad man gör som lärare.

Håll tillgodo!

Kommentera