Bimjukakanter

PreFora söker hela tiden efter samarbeten med kvalificerade skolutvecklare. Syftet är helt enkelt att skapa goda förutsättningar att lösa era problem och bidra till er verksamhets förbättrade resultat. Gemensamt  är vårt fokus på förskole-/ skolutveckling och ett genuint engagemang för att bidra till en hållbar och självgående verksamhet!

Först ut är Titti Ljungdahl, som utifrån 35 års erfarenheter som lärare, skolledare och verksamhetsutvecklare, skaffat sig djupa kunskaper om vad som motiverar eleven i sitt lärande. Hennes unika erfarenheter av vad som kan få en ”hemmasittare” tillbaka till skolan igen, av att skapa en lärmiljö som inkluderar och hur vi når fram till elevens egna drivkrafter och lust att lära är något alla borde få ta del av. Titti har även goda erfarenheter av hur coaching kan vara en väg till förändring till och utveckling inom skolan. Titti är certifierad ledar och businesscoach (ABLC).

Funderar du på hur Titti skulle kunna hjälpa er?

Kontakta oss på Prefora så ser vi gemensamt på vilka utmaningar just er verksamhet har idag eller står inför. Vi skräddarsyr förstås utbildningen och insatsen efter er verksamhets behov.