Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg- från Lärandets Idéhistoria, programserie från UR

http://urplay.se/Produkter/183747-Larandets-idehistoria-Dylan-Wiliam-om-larandets-vitala-verktyg

Metodikfilm med Dylan William, känd för de flesta vid det här laget. Det finns mycket att hitta med Dylan William på Youtube men en bra sak med den här versionen är att den är textad på svenska, vilket gör det lättare för de som har det lite svårare att hänga med engelskan. More »