PreFora Förändring arbetar utifrån beprövad erfarenhet och beforskade metoder för att hjälpa kunder få ut maximalt värde av sitt framtida önskade läge. En väl strukturerad, fullt ut genomförd förändringsprocess är önskvärd för de flesta men prövad av desto färre.

Därför använder vi Prosci´s ramverk för ert förändringsarbete.  Vi vill alltid leverera det bästa till dig som kund hos oss och det är därför av största vikt att vi som din partner ständigt utvecklar och förändrar våra metoder.

Idag kan vi erbjuda dig/er kortare utbildningar och insatser rörande olika delar av ert förändringsarbete. Vi har även föreläsningar och workshops kring kompetensförstärkning, samt utbildningar och föreläsningar baserat på våra medarbetares specifika bransch och ämneskunskaper. Kontakta oss gärna för mer information.

Verksamheten bedrivs på deltid vilket innebär att kortare engagemang/konsultationer är att föredra i dagsläget.