Utveckling och förändring som är grundad i den egna medvetenheten och viljan, utifrån identifierade behov och önskemål, genomförd med struktur och systematik vet vi leder till framgång utöver det vanliga.

PreFora finns för att stödja och hjälpa varje förskola/skola och huvudman i att förstå, utveckla och hantera förändring för egen hand.

Vi gör därför följande:

  • Stödjer förskolor,skolor och ledningsgrupper i förändringsarbetets olika delar, från planering till slutförande.
  • Stödjer utsedd förändringsledare, tex förskolechef/rektor, förstelärare, utvecklingsledare eller skolchef i planering och genomförande av projektet.
  • Handleder förskolechef, rektor, projektledare eller motsvarande vid särskilda insatser i en förändringsprocess.