• En skola eller verksamhet vill utveckla sina arbetslagsledare,  till att bli förändringsledare- och behöver någon som genomför och samordnar det arbetet.
  • En skola, en förvaltning eller en verksamhet står inför en satsning på IT i sina verksamheter; man vet VAR man skall men vill ha stöd med HUR – samtliga medarbetare behöver involveras och göras delaktiga.
  • En utbildningschef, skolledare eller utvecklingsledare skall driva ett projekt som innefattar svåra och ibland komplexa beslut och behöver någon att bolla hela eller delar av projektet med.
  • En projektledare har stött på starkt motstånd vid en kritisk fas i sitt projekt och behöver stöd i hur man kan se på situationen och dess olika möjligheter.