20. november 2013 · Kommentarer inaktiverade för Din plan- en annan verklighet! Om medvetenhet och reflektion som grundbult i förändring. · Categories: Okategoriserade

20131120-222518.jpg

Hittade den här bilden på ett annat socialt forum och den fick mig omedelbart att småle igenkännande; kanske gör du med detsamma?
För visst är det så det ofta är- du och jag har en plan men verkligheten gör sig omedelbart påmind när resan startat, det första hindret dyker upp sådär obehagligt tidigt, nästan som för att småretas lite: ”nu du, skall jag bara påminna dig om att det inte alls kommer att gå så lätt och smärtfritt som du tänkt dig”

Och sen fortsätter det, lite småjäkligt ibland, etappvis lättare, delmål klaras av, lite nya verktyg, modeller, arbete måste läggas till, justeras på, skruvas och vridas, för att man till slut ändå står där och har nått målet.

Man kan reflektera över den här illustrationen på många sätt. Ett sätt att se på resan är att den berikar, att mödorna ger erfarenheter, att man pga av hindren kan vara så mycket mer nöjd när målet nåtts och att man kommer starkare ur strapatsen. Att man med förstärkning kan både njuta av vinsterna med uppnått mål.

En annan reflektion jag gör är att om man nu vet att man inför en längre resa, läs förändringsprocess, vet att den kommer bjuda på många utmaningar så kanske man kan förbereda sig på den på ett bättre sätt. Det förutsatt att man då kanske gjort några längre resor innan. Förbereda sig genom att reflektera över vad man vill och skall uppnå.

I syfte att medvetandegöra sig om alternativa strategier, redskap, modeller, som tex stegen, båten eller linbanan i bilden är exempel på, så kan man med fördel göra sig själv medveten. På så sätt kan resan bli, om än inte alltid lättare att göra så iaf lättare att förstå och därigenom mer önskvärd att genomföra från start till slut.

Per Röjfors

15. november 2013 · Kommentarer inaktiverade för Yttre och inre faktorer som drivkraft för förändring – om lärplattor i förskolan · Categories: Okategoriserade · Tags:

Jag hade i går förmånen att få vara med på den tredje och avslutande dagen av vår förvaltnings påbörjade satsning på lärplattor i förskolan.
Det var som så ofta en givande utbildningsdag som våra ITansvariga hade komponerat tillsammans: med delat lärande, gemensamma reflektioner, redovisning av tilldelade uppgifter och erfarenhetsutbyte.

Som ofta numera slår det mig hur fort vi mentalt kom till detta nya läge. Från att satsningen på lärplattor enbart var avsedd för skolan för så sent som för ett år sedan så kom det snabbt förfrågningar från förskolans pedagoger om när det var deras tur. För två år sedan hördes inte ljud från förskolans verksamheter om sådana önskemål.

Yttre och inre drivkrafter är några av drivkrafter som norrmannen Dag Ingvar Jacobsen menar utgör nycklar för förändring. I vårt fall ovan tycker jag se åtminstone en tydlig inre och en tydlig yttre drivkraft:

Den inre utgörs av att andra verksamheter, delar av organisationen infört en ny teknik som visar sig ha stora fördelar för verksamheten. I vårt fall skolan, där kollegorna och chefer tillämpar ny teknik i vardagen, kan agera snabbare och effektivare och därmed vinna fördelar på vissa områden. En nyfikenhet skapas; hur går det till? Kan vi göra detsamma i vår verksamhet? När kan vi få prova?

Den yttre, som utgörs av föräldrar och barns redan tillägnade kunskap och handhavande av lärplattor och där man som verksamhet förväntas spegla en verklighet som barnen upplever hemma. Förväntas skriver jag , för så är det i någon mån, oavsett våra styrdokuments intentioner och skrivelser, där vi pratar om förskolan som ett komplement till hemmet. Och sedan inte att förglömma, medarbetare i förskolan, som i kraft av att de själva är föräldrar, mor och farföräldrar, släktingar och vänner till barn som använder lärplattor hemma, utanför proffessionen.

Det kan tyckas som självklart att vi skall ha dessa verktyg i förskolan idag men det var ju inte det för två år sedan. Vad var det som hände? Det här var min reflektion, kanske har du andra ? Välkommen att dela med dig!

Per Röjfors

Källa: Organisationsförändringar och förändringsledarskap, Dag Ingvar Jacobsen, Studentlitteratur.

20131115-232948.jpg